Referanseprosjekter

Se våre utførte prosjekter, varierer fra taktekking, montering av stålplater og etterisolering m.m.
Les mer om prosjektene ved å klikke på bildene.

Boligblokk Molde

Brenne Entreprenør AS utførte taktekking og tileggsisolering ved boligblokk i Hatlelia Molde høsten 2012.
Taktekking og tileggisolering var på 2200m2. Eksisterende isolasjon og takfolie ble fjernet. Det ble også bygget nye gesimser på taket og alt av beslag ble skiftet. Asbestplater rund heishus og oppforet tak ble erstattet med steni plater.
Jobben var utfordrende da blokken er på 9 etasjer.

Taktekking og tileggsisolering - Boligblokk Molde Taktekking og tileggsisolering - Boligblokk Molde Taktekking og tileggsisolering - Boligblokk Molde

PSW Group Mongstad

Komplett levering og montering av yttervegger i sandwich element, dører og vinduer i yttervegger, beslagsarbeid, montering trp plater røykluker samt isolering og tekking av taket.

Mack Bryggeri

Leveranse og montasje av 16000m2 med veggelementer. Oppstart september 2011

Stranda u. skole

Vår/sommer 2012. Isolering og tekking av tak ved Stranda ungdomskole. Taket tekkes med PVC folie. Jobben er på 1000 m2. Jobben ble utført for PEAB/Nordang.

Isolering og tekking av tak - Stranda ungdomskole

ASKO Nord

Leveranse og montasje av veggelementer, vinduer og dører samt beslagsarbeid ved asko sitt nye hovedlager i Tromsø. Vi utfører også montasje av stålplate tak isolering samt tekking av taket. Bygget er på 24.000m2. Oppstart desember 2010.

PSW Group Mongstad

Leveranse og montasje av veg elementer dører og vinduer samt beslags arbeid i forbindelse med utvidelse av industri hall. Vi utfører også montasje av stålplater tak samt tak tekking. Oppstart november 2010.

Ekornes Hareid

Vinter/vår 2014 - Omtekking av takene ved Ekornes avd. Hareide, 5000m2. Jobben består i fjerne eksisterende tak papp og isolasjon, bygge opp ny tykkere isolasjon, påfore eksisterende gesimsser, nye gesims beslag, blende overlys og tekke taket med ny PVC folie.

Taktekking - Ekornes Hareid Taktekking - Ekornes Hareid Taktekking - Ekornes Hareid

Bama Nyland Syd

Montasje av Q-dekke på nytt lager til Bama Nyland Syd. Arealet var på ca 26.000m2

Montasje av Q dekke - Bama Nyland Syd Montasje av Q dekke - Bama Nyland Syd

Karsten Moholt

Vinter/vår 2013. Montasje sandwich elementer, montasje Q-dekke og taktekking ved Karsten Moholt sine 2 nybygg ved Storebotn Næringspark på Askøy. Montasje vegg var ca 3500 m2, mens q dekke og taktekking var 4200 m2. Taket er tekket med Protan PVC folie. Totalentreprenør på jobben var Sognnes Bygg.

Sandwich elementer, montasje Q-dekke - Karsten Moholt Sandwich elementer, montasje Q-dekke - Karsten Moholt Sandwich elementer, montasje Q-dekke - Karsten Moholt

Norlines

Sommer/høst 2013. Montasje av veggelementer, montasje av Q-dekke og isolering/tekking av tak ved Norlines sin nye terminal på Flatholmen i Ålesund. Veggarealet var 2200m2 mens taket var 4800m2. Jobben ble utført for Peab AS.

Montasje av veggelementer, montasje av Q-dekke og isolering/tekking av tak - Norlines Montasje av veggelementer, montasje av Q-dekke og isolering/tekking av tak - Norlines

Støyskjerm

Høst/vinter 2013. Støyskjerm på 150 lengde meter langs riksvei 60 i Sykkylven kommune.

Støyskjerm - Riksvei 60

Fauske Handelspark

Levering og montering av paroc sandwich element samt sinus plater.

ASKO Nord

Leveranse og montasje av veggelementer, vinduer og dører samt beslagsarbeid ved asko sitt nye hovedlager i Tromsø. Vi utfører også montasje av stålplate tak isolering samt tekking av taket. Bygget er på 24.000m2. Oppstart desember 2010.

Mack Bryggeri

Leveranse og montasje av 16000m2 med veggelementer. Oppstart september 2011

Arcus Gruppen AS

Montering av Q-dekke nytt produksjons- lager og distribusjonsanlegg på Gjelleråsen. Areal 35,000 m2

Aker Subsea

Montasje av Q-dekke og veggelementer ved Aker Subsea sin nye hall.
Areal Q-dekke 6000m2
Veggareal 3700m2
Utført mars april 2014.

Aker Subsea Aker Subsea

Hegg Skole

Montasje av 5000kvm Q-dekke.
Utført mai 2014

Hegg Skole Hegg Skole Hegg Skole

Skedsmohallen

Taktekking 2500kvm og beslagsarbeid
Bygging av ny baldakin samt nytt inngangsparti.
Utført høsten 2013

Skedsmohallen Skedsmohallen Skedsmohallen

Alf Bjerkes vei

4500m2 med Q-dekke, og taktekking
I produksjon

Alf Bjerkes vei Alf Bjerkes vei Alf Bjerkes vei

Nyborg

Kantineutvidelse
I produksjon

Nyborg - Kantineutvidelse

Sykkylven Brannstasjon

Totalenterprise
Overlevert mai 2017

Sykkylven Brannstasjon Sykkylven Brannstasjon